Over Fresh Mushrooms

Fresh Mushrooms Ltd

Freshmushrooms Ltd is 25 jaar geleden opgericht door de huidige directeur Hans Grootewal.

Samen met dochter Astrid is het bedrijf in die jaren gegroeid tot de marktleider in Nederland. Inmiddels zijn 3 generaties werkzaam in het bedrijf.

 

 

Fresh Mushrooms Ltd is sinds 25 jaar de marktleider op het gebied van het kweken van verse psilocybine houdende paddenstoelen, in het Nederlands ook wel Paddo’s genoemd.

De paddo is een verzamelnaam voor psilocybine en psilocybine houdende paddenstoelsoorten die door deze stoffen een hallucinogene werking hebben op de mens. Sinds eeuwen wordt de paddo zowel binnen als buiten Europa gebruikt voor spirituele doeleinden.

Dit spirituele gebruik is met name gericht op het verwerven van psychologische, filosofische en spirituele inzichten.

Sinds de jaren zeventig heeft de paddo in Europa ook aan populariteit gewonnen als regulier voedingssupplement. Liefhebbers van de paddo gebruiken deze vanwege de visuele effecten en de veranderingen in sfeerbeleving. De effecten zijn vooral positief.

Uit bijvoorbeeld een studie van de Amerikaanse onderzoeker dr. Griffiths (2006) is gebleken dat bij het merendeel van de gebruikers (circa 80%) een gevoel van welbevinden en levensvreugde door het gebruik was toegenomen. Daarnaast kwalificeerde ongeveer tweederde van de proefpersonen in het onderzoek van dr. Griffiths het gebruik als één van de top vijf meest betekenisvolle spirituele ervaringen.

In Nederland is sinds het midden van de jaren negentig in opdracht van de minister van VWS door o.a. het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM), diverse malen onderzoek verricht naar de werking en de mogelijke schadelijke effecten van het paddogebruik. Uit deze onderzoeken volgde echter keer op keer dat de paddo bij normale gebruiksdoseringen nauwelijks toxisch is en dat van lichamelijke afhankelijkheid geen sprake is. Evenmin leidt normaal gebruik van de paddo tot lichamelijke schade.

 

Kortom, de paddo cq. magic mushroom,
is niet giftig, niet verslavend en niet schadelijk.

Voor de minister van VWS was er daarom jarenlang geen enkele aanleiding om het gebruik van verse paddo’s in Nederland te verbieden. Bovendien oordeelde de Hoge Raad in 2002 dat verse paddo niet onder de reikwijdte van de Nederlandse Opiumwet vallen. Daarmee was definitief duidelijk dat de verse paddo niet alleen een onschuldige en ongevaarlijke drugs, maar bovendien een volstrekt legale drugs was.

Na jaren van relatieve rust rondom het paddo beleid pleegde op 24 maart 2007 een 17-jarige Frans meisje zelfmoord in Amsterdam door van het bekende wetenschapsmuseum Nemo te springen. Deze zeer tragische gebeurtenis zorgde voor grote maatschappelijke onrust en verontwaardiging, met name toen in diverse media een rechtstreeks verband werd gelegd tussen paddogebruik door het meisje en de zelfmoord.

Toen enkele weken later duidelijk werd dat het meisje al lange tijd leed aan schizofrenie en eerder al meerdere zelfmoordpogingen had gedaan en bovendien vrijwel zeker sprake was van polydruggebruik was het kwaad als geschied. In de politieke waan en verontwaardiging van het moment drong een meerderheid in de tweede kamer er bij de minister van VWS op aan om verse paddo’s te verbieden.

Uit de diverse onderzoeken die de minister daarop door het CAM heeft laten verrichten bleek echter opnieuw dat het gebruik van verse paddo’s geen risico oplevert voor de individuele gezondheid van de gebruiker, geen risico vormt voor criminaliteit, geen risico op verstoring van de openbare orde en slechts een gering risico voor de volksgezondheid.

Met het oog op deze conclusies kon de minister de verse paddo’s juridisch niet onder de reikwijdte van de Opiumwet brengen omdat op grond van de Opiumwet alleen stoffen verboden mogen worden die bij gebruik door de mens kunnen leiden tot schade aan de gezondheid en tot schade aan de samenleving. Daarvan was, zo bleek uit de onderzoeken, bij de paddo geen sprake.

Om toch de verse paddo’s onder de reikwijdte van de Opiumwet te kunnen brengen heeft de minister van VWS vervolgens in afwijking van de onderzoeksresultaten van het CAM en in afwijking van het advies van diverse deskundigen, zelfstandig een risicobeoordeling gemaakt waarin hij stelde dat het gebruik van verse paddo’s leidt tot onvoorspelbaar gedrag en dat dit onvoorspelbare gedrag een groot gevaar oplevert voor de individuele gezondheid van de gebruiker en de samenleving.

Daarop heeft de minister het gebruik van verse paddo’s per 1 december 2008 toch verboden.

Fresh Mushrooms heeft samen met de Nederlandse belangenorganisatie voor de Smartshopsector, de VLOS, via een kort geding en een spoedappel zich tot het uiterste ingespannen om het paddoverbod via de rechter ongedaan te maken omdat zij de handelswijze van de minister onmiskenbaar is strijd achtte met de zorgvuldigheidseisen die de Nederlandse Opiumwet stelt aan het verbieden van stoffen.

De voorzieningenrechter van de rechtbank en de raadsheren van het hof oordeelden echter dat de minister van VWS een zeer ruime beleidsvrijheid toekomt bij de afweging of stoffen wel of niet onder de reikwijdte van de Opiumwet kunnen worden gebracht. De minister heeft volgens de rechtbank en het hof daarbij zelfs zoveel vrijheid dat hij met een summiere motivering volledig kan afwijken van de conclusies en adviezen van de door hem ingeschakelde deskundigen.

Doordat het paddoverbod daardoor in stand bleef werden de bedrijfsactiviteiten van Fresh Mushrooms van de ene het andere moment strafbaar en restte het Fresh Mushrooms niets anders dan al haar bedrijfsactiviteiten per 1 december 2008 te staken.

Fresh Mushrooms kon vervolgens niet anders dan zich neerleggen bij het paddoverbod en is daarop een schadevergoedingsprocedure gestart tegen de Staat der Nederlanden omdat zij het niet rechtvaardig en niet rechtmatig vond dat de schade die zij als gevolg van het paddoverbod heeft geleden en nog dagelijks lijdt op geen enkele wijze door de Staat werd gecompenseerd.

 

De Staat heeft zich in de schadevergoedingsprocedure van Fresh Mushrooms op het standpunt gesteld dat de schade die Fresh Mushrooms als gevolg van het paddoverbod heeft geleden onder het normale bedrijfsrisico valt. De landsadvocaat heeft namens de minister van VWS daarnaast betoogd dat Fresh Mushrooms haar bedrijfsactiviteiten ook prima had kunnen overschakelen op een met de paddo vergelijkbare drugs, zoals bijvoorbeeld de truffel.

De landsadvocaat doelde hier op de sclerotia van de psilocybe tampanensis, beter bekend als de hallucinogene truffel. Deze truffels hebben weliswaar een volledig vergelijkbare hallucinogene werking als verse paddo’s maar de minister heeft deze truffels niet onder de reikwijdte van het paddoverbod gebracht.

De rechter heeft vervolgens de Staat in het gelijk gesteld en geoordeeld dat niet valt in te zien waarom Fresh Mushrooms haar bedrijf niet op een zodanige wijze kon diversifiëren (meerdere producten kon produceren en verkopen) dat zij bij de invoering van het paddoverbod minder kwetsbaar zou zijn geweest. De vordering tot schadevergoeding is onder meer op deze grond afgewezen.

Fresh Mushrooms heeft daarop besloten om zich bij het vonnis van de rechtbank neer te leggen en alsnog het advies van de minister van VWS en de rechtbank op te volgen. Fresh Mushrooms heeft daarom, ruim tweeënhalf jaar na de inwerkingtreding van het paddoverbod, haar bedrijfsactiviteiten alsnog over weten te schakelen op de legale teelt en verkoop van hallucinogene truffels.

En toen hadden we geen andere keuze dan de grootste, en beste Magic Truffle kwekerij van Nederland te worden.

Magic Truffles

Sinds de inwerkingtreding van het paddoverbod heeft de eigenaar Hans Grootewal, mycoloog en eigenaar van Fresh Mushrooms Ltd zich toegewijd aan het kweken en veredelen van Magic Truffles met als doel een zodanig kwalitatief product te ontwikkelen dat de paddenstoel overtreft.

 De uitgekiende productie van de truffel resulteert in een product met een kwaliteit en perfectie die met vertrouwen geconsumeerd kan worden. Het grote voordeel is dat het een natuurlijk product is, binnen een dag is er niets meer over van de stof in je lichaam en het is op geen enkele manier schadelijk of verslavend.

Alle truffels worden met maximale zorg gemaakt voor het beste product dat beschikbaar is. Elke dag wordt er hard gewerkt om het best mogelijke product te verkrijgen. Ons bedrijf staat onder controle van de Nederlandse overheid om ervoor te zorgen dat we aan alle eisen voldoen.

Wij zijn de grootste teler van Magic Truffels en Slerotia ter wereld. Omdat we zo veel om het product geven, hebben onze truffels de juiste smaak en de juiste hoeveelheid werkzame stof. In ons assortiment hebben we zeven verschillende soorten truffels:

 • Psilocybe atlantis
 • Psilocybe galindoi
 • Psilocybe hollandia
 • Psilocybe mexicana
 • Psilocybe pajaritos
 • Psilocybe tampanensis
 • Psilocybe utopia

Al onze truffels voldoen aan de Europese voedselveiligheidsnorm  (EU 1881/2006).

Microdosing XP

De afgelopen jaren is er veel ontwikkeld en getest. Wat tot resultaat heeft geleid de Microdosing XP Magic Truffles. Een blisterverpakking van 6 x 1 gram verse verpakte Magic Truffles. Vacuum verpakt met een houdbaarheid van 3 maanden. Het enige psychedelische microdosing product wat niet onder controle valt van het psychotrope stoffen verdrag.
microdosingxp_1pack
De Microdosing werd meteen een grote hit in Nederland en er is wereldwijd grote belangstelling. De wetenschap heeft wereldwijd veel onderzoeken gedaan met deze Microdosing XP en is zeer enthousiast over de toepassingsmogelijkheden ervan.

Volgens onderzoekers van de Health Science Center aan de universiteit van Texas (UTHealth) en experts aan het Imperial College London heeft Microdosing XP, psilocybine Truffles, de potentie om de huidige antidepressiva binnen 5 tot 10 jaar te vervangen.

De laatste jaren is er hard gewerkt om een nieuw product te kweken dat de toegankelijkheid van de heilzame werking van de Magic Truffles voor de hele wereld toegankelijk maakt: Microdosing XP.

Een microdosis is een sub-perceptuele dosis, die veel mensen in hun wekelijkse routines opnemen. Het idee hierachter is om het niveau van creativiteit, energie en focus te verhogen en het niveau van stress, angst en emotionele instabiliteit te verminderen.

Je kunt het vergelijken met het nemen van extra vitamines en mineralen zoals sporters, studenten, zakenmensen, intellectuelen, etc. al jaren doen.

Fresh Mushrooms Ltd is de enige producent van verse vacuüm verpakte Truffles van 6 x 1 gram bestemd voor Microdoseringen.

Speciaal voor het vacuüm verpakken van deze kleine doseringen is een machine ontwikkeld die uniek is.

Door deze Micro Doseringen toegankelijk te maken voor iedereen boven de 18 jaar, willen wij een positieve bijdrage leveren aan een betere wereld door mensen de kans te geven hun geest te verbreden en ze creatiever en opener te maken voor de wereld.

We leven nu eenmaal in een zeer snelle samenleving waar de ontwikkeling van de technologie sneller gaat dan de creatieve ontwikkeling van de mensheid. Dit veroorzaakt een starre kijk op de wereld die leidt tot een tunnelvisie, veel misverstanden en problemen.

Magic truffels en Magic Mushrooms stimuleren je creatieve cellen en geven je nuttige inzichten en creativiteit die een blijvende positieve impact kunnen hebben. Dit heeft de potentie in zich om veel problemen in de wereld te voorkomen.

100% Mycelium Psilocybe cubensis Growkits XP

Naast het kweken van Magic Truffles is Hans Grootewal er tevens in geslaagd een 100% Mycelium Growkit te realiseren waarmee thuiskwekers eenvoudig zelf aan de slag kunnen.

Gedurende een lange testperiode hebben zijn deze kweeksets tot in perfectie geoptimaliseerd en uitgebreid met maar liefst 11 verschillende stammen.

 • Albino XP
 • B+ XP
 • Cambodian XP
 • Colombian XP
 • Ecuador XP
 • Golden Teacher XP
 • Mazatapec XP
 • Mc Kennaii XP
 • Mexican XP
 • Moby Dick XP
 • Thai XP

De growkits zijn uitsluitend verkrijgbaar via zorgvuldig geselecteerde dealers en online shops. Dankzij de alom geprezen kwaliteit is dit dealernetwerk inmiddels zo ver uitgebreid dat de growkits overal verkrijgbaar zijn.

Visie

Magic Mushrooms en Magic Truffles zorgen ervoor dat je creatiever gaat denken en daardoor ook creatiever met ontwikkelingen in de wereld om kunt gaan.
We leven in een razendsnelle wereld waarin de ontwikkeling van de techniek sneller gaat dan de creatieve ontwikkeling van de mens.
Dit veroorzaakt onder andere een starre kijk op de wereld die leidt tot een tunnelvisie, waardoor veel onbegrip en problemen ontstaan.

Missie

Wij willen een positieve bijdrage leveren aan een betere wereld door mensen de kans te bieden hun geest op een verantwoorde manier te verruimen.

Daarom kweekt Freshmushrooms op verantwoorde wijze Magic Truffles; een voor de gezondheid niet schadelijk geestverruimend natuurproduct.
Het is onze missie om mensen in de gehele wereld hiermee kennis te laten maken.

Onze bestaansredenen:

Why

De mens is in onbalans, met zichzelf en met de natuur. Wij geloven in de unieke eigenschappen van Magic Mushrooms en Magic Truffles en zijn overtuigd dat deze de mens kan helpen de balans te herstellen.

How

In de natuur is alles in balans, omdat zij in alles voorziet voor ieder organisme. We focussen op deze speciale fungi en passen een ambachtelijke kweekproces toe om het beste product te leveren.

What

Wij kweken Magic Truffles van hoge kwaliteit, met een goede smaak. Voor zowel de consument als de industrie.